אנו, חברות וחברי קבוצות הבחירה של המחנות העולים, שלוש מאות חלוצות וחלוצים חברתיים צעירים, חיים בפריפריה הגיאו-חברתית ופועלים לשינוי עומק במדינה באמצעות החינוך. אנו מאמינות כי בדרך זו נחדש את החברה הישראלית כחברה צודקת ודמוקרטית.

החזון שלנו: חברה ישראלית ארוגה מעגלי שותפות, אחריות וצדק חברתי

עד כה הקמנו חמישה קיבוצי מחנכים בפריפריה הגיאו-חברתית. באמצעות ‘תיקון’, חברי קיבוצי המחנכים ייסדו ומפעילים רשת תכניות להעצמת ילדים ונוער, ותכניות לפיתוח מנהיגות צעירה ברוח ערכי היהדות, הציונות והסולידריות חברתית.

“כל שאיפותינו ומעשינו החברתיים, כל אשר אנו עושים בארץ לתיקונם ולחידושם של חיי העם העברי, כל אלה המעשים – הרי במהותם המוחלטת, בערכם המוחלט לאדם, אינם באים אלא לתיקון חייו הפנימיים, להעשרת אישיותו, לנתינת טעם לחייו.”

דוד מלץ, חלוץ העלייה השלישית, עין חרוד, 1933