פיתוח מנהיגות צעירה

תיקון פועלת להרחבת מעגלי העשייה בחברה ובקהילה, על-ידי מפגש עם כ- 650 צעירים בכל שנה והכשרתם למנהיגות חינוכית.

תכניות תיקון למנהיגות נשענות על ארון הספרים היהודי, ערכי הציונות ואהבת הארץ ושמות דגש על פיתוח סולידריות חברתית וכלים להנהגת שינוי בסביבה הקרובה לכל משתתף ולפעולה משותפת בחברה הישראלית. התכניות מקיפות מגוון צרכים, ומאפשרות התפתחות כמנהיגים חינוכיים החווים חיים קהילתיים מאתגרים ומספקים.

תכניותינו:

  1. מסלול אקדמי ייחודי להכשרה לתואר בחינוך בשיתוף עם מכללת בית ברל.
  2. רשת בתי מדרש חלוציים.
  3. רשת קבוצות מחדשות יהדות.
  4. ליווי והכשרה לחברי קיבוצי מחנכים .
  5. קבוצות תושבים למעורבות קהילתית.