על אחריות ושאר רוח – פגישה עם חיים גורי

ב 31.1.16 נפגש צוות ההובלה של קבוצות הבחירה של המחנות העולים עם המשורר חיים גורי. גורי, בן ה-93 היה בנערותו חניך המחנות העולים, התגייס לפלמ”ח, המשיך כשליח באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, כמפקד ולוחם במלחמות ישראל וכעיתונאי שסיקר את משפט אייכמן. לאורך חייו פרסם ספרי שירה רבים, מחזות ופרוזה. הפגישה עימו סבה סביב שאלת האחריות שלנו כחברי תנועה, על החברה הישראלית.
חיים גורי
מתוך דבריו בשיחה: “אני למדתי כל חיי איך לחיות במערכת של סתירות, אבל זה לא חל על בעיות מוסר ובעיות אמונה גדולות, שאדם חייב להאמין בהן. כל אדם נקלע למצב של סתירות קשות ביותר… עליכם לגבש את ‘האני מאמין’ של התנועה. עליכם לשאול: מהם הדברים שאנו דבקים בהם ועליהם ניתן את נפשנו? את החוויה הזו צריך להעביר לחניכים. גם ללמד לחיות בתוך מערכת-סתירות, אבל לגבש עיקרי-אמונה. האמונה הזאת בשווין ערך-האדם, בכבודו של האדם העובד… כל הדברים שדורות של אמונה בנו בארץ בצורה מפוארת, את כל זה לאשש וללמד. ללמד את עיקרי המסורת, שבלעדיה אנו חסרי זהות לאומית, אבל לא להפוך להיות מדינה דתית. חשוב מאוד שהמחנות העולים, שהיא תנועת נוער לומד, תאמץ עיקרי אמונה, שבלעדיהם אין תרבות ישראל.
תרצה פרץ, גזברית התנועה אמרה סיום המפגש: “אני מודה לחיים גורי על ההזדמנות להפגש איתו. היתה שיחה מרגשת ומעוררת השראה”.