מרכז הקליטה בנצרת עילית – השיפוצים החלו

בתאריך 27/9 נחתמה תוכנית השיפוץ של מרכז הקליטה בנצרת עילית במטרה להפוך אותו למרכז מגורים ופעילות של הקיבוץ העירוני ‘משעול’.

פרוייקט השיפוץ והאיכלוס של מרכז הקליטה הוא מן הפרוייקטים הגדולים ביותר של עמותת תיקון והוא חלק מהתוכית האסטרטגית של העמותה לסייע לקיבוצי מחנכים.

החתימה על תוכנית השיפוץ נעשתה כארבעה חודשים אחרי שעמותת תיקון שכרה את מרכז הקליטה מהסוכנות היהודית. תקציבי השיפוץ  והפיכתו של המבנה הקיים, למרכז לקיבוץ מחנכים מגיעים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ומהסוכנות היהודית.
על פי הערכות של חברת עמיגור אשר מנהלת את השיפוץ, השיפוץ יערך כ 10 חודשים ולאחריו יאוכלס המקום על ידי חברי הקיבוץ.
בתמונה:
מר יואל דוד מנהל חטיבת הנכסים בסוכנות היהודית
מר יפת כהן ומר גיא טננבויים נציגי חברת עמיגור
הגב איילת הן, הגב תרצה פרץ ומר ניר הרבורגר נציגי הקיבוץ העירוני ועמותת תיקון.