מרכז ההדרכה דרך – פולין

לוגו דרך פולין
בכל שנה יוצאים עשרות אלפי בני נוער, תלמידי בתי ספר וחניכי תנועות נוער, למסעות חינוכיים בפולין. המסעות מהווים חוויה משמעותית לבני הנוער המשתתפים בהם וכמו כן הם מהווים הזדמנות חינוכית ייחודית.
מרכז ההדרכה ‘דרך-פולין’ הינו מרכז חינוכי להדרכת מסעות לפולין.המרכז מניח בבסיס החינוך לזכרון השואה את ערכי ההומניזם, ובתוכם את המאבק בגזענות ובשנאת החינם.מדריכי המרכז הינם אנשי חינוך מנוסים ומקצועיים וכמו כן הינם חברי קהילות משימתיות של קבוצות הבחירה של המחנות העולים.
צוות מדריכי המרכז בונה ומדריך יחד עם צוות בית הספר את המסע החינוכי וכמו כן את תהליכי ההכנה (לפני המסע) והעיבוד (לאחר המסע).

מטרותיו החינוכיות של המסע לפולין במרכז ‘דרך-פולין’:

  • למידה משמעותית של הרקע למלה”ע השנייה ומהלכיה, בדגש על שואת העם היהודי.
  • עיצוב יחס של שייכות, זהות ואחריות כלפי עברו ועתידו של העם היהודי.
  • חינוך למוסר והומניזם, אל מול איימי השואה.
  • פיתוח חשיבה ביקורתית ועצמאית ופיתוח יכולות למידה פעילה ושיחה בקרב התלמידים.
  • עידוד התלמידים לפעילות, התנדבות והשפעה על החברה לאור לקחי המסע.

צירי התוכן המרכזיים בתהליך המסע לפולין:

  • העם היהודי בגולה: סדנת הכנה העוסקת בקיום היהודי בגולה וסיור בערים ועיירות, בתי כנסת ובתי קברות יהודיים.
  • הנאציזם והפיתרון והסופי: סדנת הכנה העוסקת בדמות הרוצח וסיור במחנות עבודה והשמדה.
  • ציונות ומרד: סיור בעקבות ראשית הציונות באירופה ומרד תנועות הנוער בגטאות השונים וסדנת עיבוד העוסקת בעתיד החברה הישראלית.
  • האנושות, המלחמה והשואה: סדנת הכנה העוסקת בערכי ההומניזם ויכולת הבחירה של האדם ותחנות רבות במהלך המסע העוסקות במה שעברה האנושות בשש שנות מלה”ע השנייה.

לפרטים:
יובל שפירא 052-4638501
derech.polin@gmail.com