ממשיכים לחזק את מערכת הבריאות הציבורית

צוות “צדק תרדוף” של קבוצות הבחירה של המחנות העולים, ממשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במאבק על דמותה של מערכת הבריאות בישראל. בשנה שעברה הוביל הצוות מחאה ציבורית עיקשת מול ועדת גרמן, להתנגד להכנסת השר”פ לבתי החולים הציבוריים. בסופו של דבר, מרבית מסקנות ועדת גרמן חיזקו את מערכת הבריאות הציבורית ושאפו לצמצם את הפערים בחברה ביחס ליכולת לקבל שירותי בריאות. על מאבק זה זכה הצוות, בפרס דרור לשינוי חברתי.
_MG_9332

אסף שנער, חבר הצוות מספר לנו על ההתחרשויות מאז הרכבת הממשלה החדשה:”סגן שר הבריאות הכריז על שלושה שינויים מרכזיים, שהוא מתכנן לעשות: רפורמה בסיעוד, הרחבת הרפורמה בטיפולי השיניים והכנסת השר”פ לבתי החולים הציבוריים.חלק מהרפורמות חשובות, יחד עם זאת, נראה שמדובר בפועל על הקפאת יישום מסקנות ועדת גרמן. אנו חושבים, שהכרחי שהמשרד ישתמש בעבודת המחקר הרבה שנעשתה בוועדה, על מצב מערכת הבריאות, קופות החולים, אורך התורים לניתוח, הרפואה הקהילתית, הערבוב בין הרפואה הפרטית לציבורית, כפל הביטוחים והרווחים העצומים של חברות הביטוח הפרטיות. יש לציין, שהמשרד כבר עצר את יישום אחת המסקנות החשובות בוועדה, שהתחילה לפעול והיא הקמת רשות אשפוז שתפקח על בתי החולים הציבוריים. רשות האשפוז הייתה אמורה למנוע מבתי החולים לנהל את עצמם ללא פיקוח ממשלתי. צוות “צדק תרדוף” ממשיך לעקוב מקרוב ומתכוון להמשיך לפעול ולהשפיע על קידום מערכת הבריאות, כמערכת ציבורית ראויה, דרך הכלים הציבוריים העומדים לרשותנו”.