בעלי/ות תפקידים

יו”ר הועד: אורי ניצב
unitzav@mishol.org

מנכ”לית: לימור סגל
limor@tikkun.org.il

גזברית: תרצה פרץ
tirzaperez@gmail.com

 ריכוז שותפויות: שירי דויטשר
shiri@tikkun.org.il

רכזת פעילות במגדל העמק: שחף פינקוכן
רכז פעילות בנצרת עילית: ניר הרבורגר
רכזת פעילות בראשון לציון: מאיה דונר
רכז בתי המדרש ותכניות אקדמיות: טל מירב
רכז קיבוצי הכשרה: חן גולן

דוחות כספיים ומילוליים ניתן למצוא באתר גיידסטאר