בעלי/ות תפקידים

יו”ר הועד: אורי ניצב
unitzav@mishol.org

מנכ”לים שותפים: לימור סגל ויאיר רביב
limor@tikkun.org.il, yair@mishol.org

גזברית: תרצה פרץ
tirzaperez@gmail.com

 ריכוז שותפויות: שירי דויטשר, עידית ייטב-בירן
shiri@tikkun.org.il, idit@tikkun.org.il

רכזת פעילות במגדל העמק: שחף פינקוכן
רכז פעילות בנוף הגליל: ניר הרבורגר
רכזת פעילות בראשון לציון: מאיה דונר
רכז בתי המדרש ותכניות אקדמיות: טל מירב
רכז קיבוצי הכשרה: נועה שליט

דוחות כספיים ומילוליים ניתן למצוא באתר גיידסטאר