בעלי/ות תפקידים

יו”ר הועד: ניר הרבורגר
nirharb@gmail.com

מנכ”לית: לימור סגל
limor@tikkun.org.il

גזברית: תרצה פרץ
tirzaperez@gmail.com

 ריכוז שותפויות: דן שטרן ומיכל פרידלר
dan.stern@tikkun.org.il Ι michal@tikkun.org.il

רכזת פעילות במגדל העמק: נורית חן
רכזת פעילות בנצרת עילית: נעה זליגמן
רכזת פעילות בראשון לציון: בר גרינגהאוז
רכז בתי המדרש ותכניות אקדמיות: טל מירב
רכז קיבוצי הכשרה: חן גולן

דוחות כספיים ומילוליים ניתן למצוא באתר גיידסטאר