מי אנחנו?

“בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית”, אמר בנימין זאב הרצל, מייסד התנועה הציונית.

ישראל של ימינו הולכת ומתרחקת מחזון הציונות של הרצל, בדבר חברת מופת. היא אמנם מובילה בקרב מדינות המערב בשיעורי הצמיחה, אך גם בשיעור העוני והפערים החברתיים. יותר משליש מילדי ישראל חיים היום מתחת לקו העוני. העוני והפערים הכלכליים ההולכים ומחריפים בשנים האחרונות, הם רק ביטוי אחד לתהליכי ההפרטה, היחלשות הסולידאריות, התגברות הניכור והפיכת הגליל והנגב מחזית הציונות – לפריפריה של “מדינת תל אביב”.

אל מול מציאות זו, בחרנו לייסד תנועה של חלוצים חברתיים, המחדשים את הציונות ברוחו של הרצל, בנוסח המאה ה- 21.

“תיקון- מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי”, הוקמה ב-1999 על ידי קבוצות הבחירה, בוגרי תנועת המחנות העולים, כדי להגשים את החזון של התנועה בחברה הישראלית. בתיקון, אנו מצמיחים קיבוצי מחנכים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל, ובהם הקיבוץ העירוני הגדול בארץ. מפעל החיים של כל אחד ואחת מחברי קיבוצים אלה, הוא פעולה בשדה החינוך והחברה, ליצירת שינוי עמוק וארוך טווח, הן ברמה הקהילתית המקומית והן ברמה הלאומית.

בערים בהן התיישבנו, חברי קיבוצי המחנכים יסדו ומפעילים רשת תכניות להעצמת ילדים ונוער, בתכניות לפיתוח מנהיגות צעירה ברוח ערכי היהדות, הציונות והסולידריות החברתית.

אנו מאמינים כי בדרך זו נחדש את החברה הישראלית כחברה ערכית, צודקת ודמוקרטית, המהווה מארג של מעגלי שותפות ואחריות.