מחזור חדש פותח שנה, בתכנית הלמידה בבית ברל

בית המדרש, של חברות וחברי קיבוץ ההכשרה בראשון לציון, נכנס למסלול אקדמי במסגרת בית המדרש למורי עם בבית ברל. בנובמבר החלו 35 משתתפות ומשתתפים לקיים יום לימודים קבוע במסגרת בית המדרש. בית המדרש מעמיק את ההכשרה של החברים במשימותיהם החינוכיות ובונה את הקשרים החברתיים בקיבוץ.
הסדרה הראשונה השנה, מנתחת את החוויה הפוסט מודרנית- ודרכה מנסים החברות והחברים להבין את תפקידם בחברה הפוסט מודרנית. בסדרה עומדים על המתח שבין הביקורת על רוח התקופה, לבין היות החברים והחברות חלק מובהק מהתקופה עצמה. הסדרה השנייה צפויה להפגיש בין בתי המדרש התנועתיים – סדרה זו תעסוק בחברה החרדית והמפגש בינה ובין החברה הדמוקרטית-פלורליסטית.
לצד התחלת הלמידה האקדמית מתחילה הכשרת הצוות המוביל של הלמידה לבניית סדרות ולקיחת אחריות על הלמידה ע”י הלומדים עצמם. את השנה אנו צפויים לחתום בסמינר, אותו יבנו ויעבירו חברי הצוות המוביל.

IMG_20151119_160641