מדברים מיניות פמיניסטית בבית המדרש של קיבוץ ההכשרה

חברות וחברי קיבוצי ההכשרה, בקבוצות הבחירה של המחנות העולים, מראשל”צ ומהערבה, בחרו, באומץ רב, להקדיש את תהליך הלמידה השנתי שלהם לפמיניזם ולמגדר. בתוך כך, הגדילו לעשות, כשאת המרחב הלומד, שהתקיים בקיבוץ עין דור לפני כחודש, הקדישו לנושא המיניות. אדם שבדרון, המלווה את קיבוץ ההכשרה סיפר: “ביקשנו לחקור את המאפיינים הפטריארכליים של המיניות בחברתנו ואת האפשרויות לתקן וליצור מיניות פמיניסטית, כזו המושתת על יחסים שוויוניים בין המינים. קראנו מאמרים של הוגות וחוקרות מרכזיות מהארץ ומהעולם (קתרין מקינון, אנדריאה דבורקין, אדריאן ריץ’, ועוד), שמענו הרצאות של ענבל פרח פארן ודותן ברום, וקיימנו סדנאות יצירה של כתיבה, תיאטרון ותנועה”.
מרחב לומד3

במרחב לומד זה, רוב הלימוד נערך בנפרד לבנים ולבנות מלבד ההרצאות, בכדי לאפשר אינטימיות מירבית. הסיכום היה חיובי מאד, והיו שתיארו את הלימוד כפורץ דרך. כחל ירדן, חברת הקיבוץ בערבה, אמרה: “הצלחנו לגשת לשאלות מושתקות ומודחקות בצורה רגישה ואמיצה ולבחון בביקורתיות את השימוש שנעשה במיניות לשימור מבני כוח בחברה, ואת המימדים במיניות שלנו ושסביבנו, שאנו רוצים לשנות ולתקן”.