יום עיון תנועתי לרגל הוצאת “אלומה” – אסופת רשימות מדריכים

חוברת “אלומה” נכתבה ע”י חברות וחברי “שושנה” – קיבוץ המחנכים בראשל”צ ,במסגרת תהליך למידה אשר עסק בשאלה “כיצד תנועה בונה חברה?”. יום העיון הפגיש חברות וחברים מקבוצות וממעגלים שונים בקבוצות הבחירה, ללימוד ולהשקה חגיגית של החוברת. בחוברת רשמים מההתנסות היומיומית במשימות החינוכיות של החברות, מתוך ניסיון להעמיק את הבנת המטרות והמשמעות של הפעולה החינוכית התנועתית. הטקסטים מהווים תיעוד של פעולת המדריכים הבוגרים בתנועת הנוער, באופני הפעולה השונים (משחק, שיחה אישית, טיול…), תוך התייחסות למתח שבין משחק למרד בפדגוגיה של תנועת הנוער.

20160602_101605

החוברת יצאה לאור במימון קרן “דדי” לזכרו של דדי זעירא (חניך ומדריך בתנועת המחנות העולים שנהרג במלחמת לבנון הראשונה).
ביום העיון ברך אבי זעירא  בשם קרן דדי, ואלון פאוקר ברך בשם בית ברל ובשם בית המדרש למורי עם. בנוסף, פגשנו את ד”ר ניר מיכאלי, אשר כתב את ההקדמה לחוברת, לשיחה על הפדגוגיה החברתית, הנוצרת במפעליה החינוכיים של תנועת הנוער.
ירדן כהנה, חברת הקיבוץ, אמרה בסיום יום העיון כי “הוצאת “אלומה” היא ציון דרך ותיעוד חשוב של חוויות ההדרכה, ומכאן נמשיך להעמקת הפעולה החינוכית וההגעה לעוד קבוצות נוער מכל גווני החברה הישראלית. המסקנות והשאלות העולות מהטקסטים מציבות בפנינו אתגר ומראה”.

20160602_093708