הצמחת קיבוצי מחנכים

מדי שנה מסיימים את מסלול הנח”ל עשרות בוגרי תנועת הנוער המחנות העולים. הם עומדים בפני בחירה באורח חיים של חלוציות ולקיחת אחריות ארוכת טווח על החברה הישראלית. צעירים  אלה זקוקים לכלים ולליווי שיאפשרו להם לפעול כ”אצנים למרחקים ארוכים” – לתרגם את האידיאלים של שנות הנעורים לאורח חיים מתמשך שיאפשר לאידיאלים אלה להתגשם במציאות היומיומית.

לאורך יותר מ- 20 שנות פעילות, פיתחה ‘תיקון- מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי’ התמחות מיוחדת בתחום הצמחת קיבוצי המחנכים, ואף סייעה לקבוצות ותנועות אחרות בו. כתוצאה מפעילות זו, הפך קיבוץ המחנכים לאלטרנטיבת חיים אמיתית ויציבה, הממשיכה גם אל גילאי השלושים והארבעים, ומכילה בתוכה גם משפחות.

דרכי הפעולה:

  • ליווי חברתי ומשימתי, וחונכות אישית של חברי קיבוצי מחנכים צעירים.
  • ביסוס ופיתוח קיבוצי מחנכים ותיקים.
  • הפעלת מסגרות לימוד והכשרה ייחודיות לחברי הקיבוצים.

כ- 300 בוגרים, בגילאי 20-50 חיים כיום בקיבוצי המחנכים ברחבי הארץ, ובוחרים לפעול באופן יומיומי בשדה החינוך והמעורבות החברתית לשינוי פני החברה הישראלית.