בית המדרש של חברות וחברי קיבוצי ההכשרה יצא לדרך

בית המדרש של החברים בקיבוצי המחנכים בערבה ובראשון לציון צועד את צעדיו הראשונים. 55 משתתפים קיימו עד כה השנה 3 סדרות למידה, בפורמט של ימים מרוכזים מאוקטובר ועד מרץ.

מרחב לומד1

בית המדרש מעמיק את ההכשרה של החברים במשימותיהם החינוכיות ובונה את הקשרים החברתיים.

הסדרה הראשונה היתה היסטורית ועסקה בעליית הנאציזם, וקריסתה של רפובליקת ויימאר. זהו פרק היסטורי בעל חשיבות עצומה להבנת המאה ה-20, זיהוי חולשותיה של דמוקרטיה וכלכלת שוק, וכוחם של גזענות ופחד בתקופה של משבר כלכלי.

בסדרה השנייה פנינו למחוזות חדשים ומרגשים, לימוד מסוג שונה לגמרי, התבוננות של האדם היחיד אל עצמו. כיצד אנו מרגישים, חושבים, רוצים ופועלים? מהם הרגשות והתחושות שפועלים עלינו וכיצד אנחנו מכריעים בסתירות שיש בנו?

הסדרה השלישית עסקה בשאלות של תיקון ושינוי חברתי.  בחנו את דרך ההשפעה הפוליטית ואת דרך ההשפעה החינוכית. ניתחנו את ההבדלים בין שתי הדרכים ואת התפקיד של כל אחת מהן. העמקנו בבירור איכותו ומהותו של החינוך בתנועת הנוער כמשנה ויוצר חברה.

לפנינו עוד סדרה אחת השנה, בסוף יוני, שתעסוק ביסוד הלמידה בחיינו ובעתיד בית המדרש בשנים הבאות.

מרחב לומד3

מרחב לומד2